disclaimer

De informatie op deze website is zorgvuldig tot stand gekomen, desondanks kunnen er onvolkomenheden aanwezig zijn. De op deze website aangeboden informatie is dan ook geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan de gegeven informatie worden ontleend. Anders Wonen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door gebruik van deze website, noch is zij aansprakelijk voor schade die ontstaat door de verstrekte informatie op deze website en inhoud daarvan, of juist voor het ontbreken van deze informatie. De informatie kan door Anders Wonen zonder aankondiging worden gewijzigd.