Keuring

Bij de aankoop van een woning kan het van belang zijn om meer inzicht te krijgen in de bouwkundige staat van de aan te kopen woning.
In dat geval adviseren wij om een bouwkundige keuring uit te laten voeren
.
 

De keuring betreft een beoordeling van de volgende elementen:

Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.
Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.
Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.
Vochtmetingen m.b.t. houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht.
Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.
Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie.
Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van keuken.
Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van alle overige sanitaire groepen.
Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen.
Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.
Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

Tijdens de bouwkundige keuring krijgt u direct al een indruk van de conditie van bovengenoemde zaken. Het bouwkundige keuringsrapport ontvangt u binnen maximaal 48 uur na de keuring per post en/of mail. Het bouwkundige rapport geeft u inzicht in de staat van uw woning. Tevens bevat het een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.

De kosten van een keuring bedragen € 365,00 incl. btw voor woningen tot maximaal 800m³ . Meerprijs per 100 m³ is € 35,00. Prijspeil 29-10-2018, wijzigingen voorbehouden.

De bouwkundige keuringen worden uitgevoerd door en onder de verantwoordelijkheid van Perfectkeur, een organisatie die gespecialiseerd is in het uitvoeren van bouwkundige keuringen.

Hier kunt u een bouwtechnische keuring direct online aanvragen. Na de invoer van uw gegevens neemt een medewerker van Perfectkeur zo snel mogelijk contact met u op om de afspraak te bevestigen en een definitieve datum en tijdstip vast te stellen. De rapporten voldoen aan de eisen van de NHG.

Direct een bouwtechnische keuring aanvragen? Klik hier.